Bestuur

Henri Martinus Maria Claassen
Voorzitter

Martin van der Graaff
Secretaris

André Alexander Mas
Penningmeester

Pieter Jan Lont
Lid

Jelle H. Troelstra
Lid

Contact adres: Poortstraat 22, 3572 HJ Utrecht
Contact email:  m.vandergraaff@ziggo.nl
Fiscaal nummer: 8046.43.490